Wat is Caritas

Caritas stamt af van het Latijnse woord carus dat duur, dierbaar, deugd of liefdadigheid betekent. De Parochiële Caritas Instelling Sint Petrus Boxmeer (PCI) wil liefdadigheid en barmhartigheid tonen en sociale gerechtigheid geven aan de medemens. Dit vanuit een christelijke en humane overtuiging. De PCI werkt hieraan mee door aandacht te geven aan concrete financiële behoeften van personen en groepen van personen. Hierbij maakt de PCI geen onderscheid naar religie, geaardheid, politieke achtergrond of etnische afkomst.