R.-K. Begraafplaats Sint Petrus te Boxmeer

De R.-K. Begraafplaats Sint Petrus te Boxmeer ligt volgens “de volksmond” aan de Carmelietenstraat West of aan de Begijnenstraat in Boxmeer. Het officiële adres is echter sinds een paar jaar Hoogeweg 2a Boxmeer.

Het kerkhof behoort toe aan de Parochiële Caritas Instelling Sint Petrus Boxmeer (PCI) als opvolger van het aloude “Roomsch Katholijk Armbestuur” in Boxmeer. Deze kerkelijke rechtspersoon (te vergelijken met een stichting) heeft het kerkhof al sinds de eerste steenlegging in 1849 in eigendom.