Ik zoek hulp

Gericht op inwoners

Iedereen binnen de parochiegrenzen van Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem kan bij de PCI een verzoek indienen om financiële hulp, ongeacht hun religieuze of politieke achtergrond, of hun geaardheid en leeftijd. Als een inwoner in financiële nood geen aanspraak kan maken op de bestaande voorzieningen, kan de PCI uitkomst bieden. Een aanvraag om financiële ondersteuning, namens deze inwoner, wordt in principe ingediend door een maatschappelijke organisatie.

Een inwoner kan zelf ook een aanvraag indienen. Na overleg binnen het bestuur kan echter met een maatschappelijke organisatie geschakeld worden. Voor aanvragen, ga naar de pagina contact en vul het contactformulier in.

Gericht op organisaties

De PCI werkt samen met allerlei maatschappelijk georiënteerde organisaties binnen de grenzen van de parochie en de gemeente. Door samenwerking hoopt de PCI haar bijdrage te kunnen leveren aan de levenskwaliteit van  inwoners van Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem.

De PCI ondersteunt maatschappelijk werk, welzijnswerk, vluchtelingenwerk maar ondersteunt ook liefdadigheidsinstellingen die binnen de grenzen van de parochie actief zijn. Het streven van de PCI is om oplossingsgericht te werken bij financiële vragen.

Bestede gelden

In de bijlage treft u een overzicht aan van de bestede gelden 2016 t/m 2022.