Doelstellingen

Armoedebestrijding

Bijvoorbeeld; in onze parochie wonen mensen die aangewezen zijn op bijzondere sociale voorzieningen. Deze blijken in de praktijk niet altijd afdoende. Ook komt het voor dat voor inwoners, die door bepaalde omstandigheden in problemen zijn gekomen, helemaal geen sociaal vangnet meer is. De PCI kan hier eenmalig financiële steun verlenen, omdat er geen andere oplossing voorhanden is.

Ontwikkelingswerk

De PCI heeft aandacht voor groepen mensen elders in de wereld, die afhankelijk zijn van financiële hulp van derden. Lokale projecten en initiatieven voor deze specifieke doelgroep(en) worden financieel ondersteund.

Liefdadigheidsinstellingen

Binnen de parochie zijn verschillende liefdadigheidsinstellingen actief. Deze instellingen zijn begaan met de kwetsbare medemens in onze parochie. De PCI ondersteunt deze instellingen financieel met het bereiken van hun doel(en).

Teraardebestellingen

Alle benodigde informatie hierover vindt u onder kopje Begraafplaats.