Ik bied hulp

Schenkingen, giften en legaten

Wilt u de PCI periodiek steunen met een gift? Overweeg dan eens een periodieke schenking; dit kan middels een notariële akte of middels een schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en Caritas. De Belastingdienst heeft een voorbeeld van zo’n schriftelijke overeenkomst gemaakt. Deze is gratis te downloaden. Zie respectievelijk: “Belastingdienst” - "periodiek schenken" - "overeenkomst periodieke gift in geld”.

Daarmee wordt uw gift aftrekbaar voor de belasting. Wilt u meer weten wat in uw situatie het voordeel van notarieel schenken is, ga naar www.schenken.nl of neem contact op met de penningmeester.

ANBI

De Parochiële Caritas Sint Petrus Boxmeer is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften, nalatenschappen e.d. voor de goede gever en voor de ontvanger (Caritas) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van de heffing van schenkingsrecht en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Giften, nalatenschappen e.d. aan Caritas vallen onder deze regeling.