Geschiedenis

8 augustus 1849 werd de begraafplaats op indrukwekkende wijze gewijd.

Het kerkhof, waarvan het oudste graf dateert van 1850, leidde sinds 1977 een sluimerend bestaan; dat wil zeggen er mochten alleen bijbegravingen plaatsvinden. Nieuwe graven werden niet uitgegeven, want alle plaatsen op het kerkhof waren toen bezet met grafmonumenten.

De Caritasinstelling heeft, na vele jaren van voorbereidingen, in 2006 een zogenaamde Beheerscommissie in het leven geroepen die allereerst tot doel had de re-activering voor te bereiden van de begraafplaats. Dit op veler verzoek van voornamelijk inwoners uit de kern Boxmeer.  

In september 2006 zijn een aantal opstanden van het kerkhof verwijderd; en met ingang van 1 maart 2007 was de volledige openstelling weer een feit.

Tevens is per die datum een nieuw Reglement voor het beheer van kracht geworden. In dit Reglement is de Beheerscommissie belast met de dagelijkse leiding en het beheer van de begraafplaats. De leden van de Beheerscommissie zijn bevoegd, om namens het Bestuur van de Caritasinstelling, opdrachten te verlenen die het beheer van de begraafplaats betreffen en om namens het bestuur grafrechten te verlenen.