Openingstijden begraafplaats

Voor bezoekers:

  • 1 april tot 4 november: van 9.00 – 19.00 uur
  • 4 november tot 1 april: van 9.00 – 16.30 uur

Voor uitvaartverzorgers en leveranciers van zerken en graftekens is het buiten bovenstaande openingsuren niet toegestaan zich op de begraafplaats te bevinden, tenzij met goedvinden van de beheerder.