Wie kan er begraven worden

Op de begraafplaats kunnen begraven worden:

  • zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de R.-K. Parochie Boxmeer en zij die met een parochiaan gehuwd waren of die met een parochiaan duurzaam een huishouden vormden;

  • oud-parochianen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen tot de R.-K. Parochie Boxmeer behoorden; en

  • niet-ingezetene rooms-katholieke ouders van (oud-)parochianen van de R.-K. Parochie Boxmeer.

Het bestuur kan van het vorenstaande in uitzonderlijke gevallen afwijken en toestaan dat anderen op de begraafplaats worden begraven.