Bestuur

Het Caritas bestuur

Vanuit de landelijke Caritas organisatie opereert de Parochiële Caritas Instelling Sint Petrus Boxmeer (PCI) op lokaal niveau. Het bestuur van de PCI bestaat uit zes personen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

De Onze Lieve Vrouwe Parochie (Boxmeer, Sambeek, Vortum-Mullem), wordt vertegenwoordigd met één afgevaardigde in het bestuur. Bestuur en leden van Caritas werken op vrijwillige basis. Een gemêleerde samenstelling van man – vrouw en met diverse achtergronden.

Daardoor is het bestuur goed in staat binnengekomen verzoeken tot financiële ondersteuning te wegen om vervolgens tot een gedegen besluit te komen. Caritas heeft de beschikking én de verantwoording over financiële middelen die worden ingezet voor hen, waarvoor reguliere ondersteuning niet meer tot de mogelijkheden behoort.