Geschiedenis

De geschiedenis van R.K. Caritas Sint Petrus Boxmeer

Stukje geschiedenis armenzorg in de parochie:

  • In de 11 de eeuw stond er op de plek, waar nu de basiliek staat, een kerkje.
  • Vanaf de stichting van het kerkje is er sprake van “armenzorg” in de toenmalige parochie.
  • In 1652 nemen de Karmelieten de parochie in Boxmeer over.
  • Er is een doorgaande lijn te vinden van de activiteiten in de parochie van “de armenmeesters”.
  • Het archief van de huidige Parochiële Caritas Boxmeer gaat terug tot de 17 de eeuw.