Geschiedenis

De geschiedenis van R.K. Caritas Sint Petrus Boxmeer

Armenzorg in de parochie Sint Petrus:

  • In de 11 de eeuw stond er op de plek, waar nu de basiliek staat, een kerkje.
  • Vanaf de stichting van het kerkje is er sprake van “armenzorg” in de toenmalige parochie.
  • In 1652 nemen de Karmelieten de parochie in Boxmeer over.
  • Er is een doorgaande lijn te vinden van de activiteiten in de parochie van “de armenmeesters”.
  • Het archief van de huidige Parochiële Caritas Boxmeer gaat terug tot de 17 de eeuw.
  • Fundatie Armen Familie Willemeijna van Elsen. De fundatie is opgericht op 27 augustus 1721 volgens een acte uit 1728. De rente die de fundatie verkreeg moest jaarlijks uitgekeerd worden aan de armen van de parochie. De fundatie kwam in 1987 onder het beheer R.K. Caritas Sint Petrus Boxmeer.